Obiekty

Oferta/garaż przy ul. Ciesielskiej
Nr działki: 11833
Cena
23 000,00 zł
Wadium
0,00 zł
Powierzchnia: 0.0022 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00028094/0
Kształt: regularny
Aktualne zagospodarowanie: Działka zabudowana jest murowanym budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 15,62 m2. Z nabyciem nieruchomości wiąże się obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej wynosi 93,13 zł (3% ceny gruntu) i podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą własności budynku nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Forma zbycia: przetarg
Osoba do kontaktu:Beata Jodango