Realizując zapisy wynikające z przyjętego przez Radę Miejską w Suwałkach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2021 rok”, informujemy o działaniach zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych psów i kotów, poprzez wsparcie sterylizacji i kastracji psów oraz kotów należących do mieszkańców Suwałk.
 
Miasto Suwałki realizuje w tym roku 2 zadania:

  • Dofinansowanie w 50% kosztu sterylizacji i kastracji psów właścicielskich,
  • Dofinansowanie w 100% kosztu sterylizacji lub kastracji psów i kotów właścicielskich (zadanie realizowane w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego).
 
Zabiegi przeprowadzane będą w poniższych lecznicach weterynaryjnych na terenie Suwałk:
 
 
 
  
Wyżej wymienione lecznice weterynaryjne zostały wybrane w postępowaniu ofertowym.

Zabieg wykonywany jest jedynie w przypadku, gdy zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane na koszt właściciela, przed wykonaniem sterylizacji lub kastracji.
Akcja trwa do 10 listopada 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów.