INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTRACJI
 

Miasto Suwałki w 2022 roku organizuje  akcje sterylizacji i kastracji psów i kotów mających właścicieli, w tym także zwierząt z terenu miasta Suwałk, które są pod opieką organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk.

W ramach przyznanych środków z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego realizowany jest projekt pn. „Zaopiekujmy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach”. Projekt ten obejmuje finansowanie leczenia oraz ograniczania populacji wolno żyjących kotów (nieposiadających właściciela) poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji na terenie Miasta Suwałk.
 
Miasto Suwałki w 2022 roku pokrywa:
  • 100% kosztu zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów właścicielskich (których właścicielami są mieszkańcy Suwałk), a także zwierząt z terenu Miasta Suwałk, które są pod opieką organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk (finansowanie w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego),

  • 50% kosztu zabiegu sterylizacji lub kastracji psów właścicielskich (których właścicielami są mieszkańcy Suwałk).

UWAGA! Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/suki lub kota/kotki jest zaczipowanie zwierzęcia (na własny koszt).
Powyższe dwa zadania będą świadczone w poniżej wymienionych lecznicach weterynaryjnych na terenie Suwałk:
1.  Centrum Leczenia Małych Zwierząt Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda, ul. Pułaskiego 34, 16-400 Suwałki, tel. 510-941-841
2.  KAMVET Przychodnia Weterynaryjna Kamil Mordas, ul. Wesoła 16,
16-400 Suwałki, tel. 601-516-104
3.  Gabinet Weterynaryjny „PAZUR” Sylwia Stefanowska-Bziom, ul. Minkiewicza 15, 16-400 Suwałki, tel. 504-121-217
 
  • 100% kosztu leczenia oraz ograniczania populacji wolno żyjących kotów (nieposiadających właściciela) poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji (finansowanie z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego).

Wskazane zadanie będzie świadczone w poniżej wymienionej lecznicy weterynaryjnej na terenie Suwałk:
1.    Gabinet Weterynaryjny „PAZUR” Sylwia Stefanowska-Bziom, ul. Minkiewicza 15,
16-400 Suwałki, tel. 504-121-217
 
Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących, a także organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Suwałk mogą telefonicznie umawiać termin wizyty w powyżej wymienionych zakładach leczniczych dla zwierząt.

Czas trwania - do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach bądź pod numerem tel. (87) 562 82 80 oraz (87) 562 82 10.