Miasto Suwałki wspiera w 2023 roku następujące działania w zakresie zapobiegania i ograniczania bezdomności zwierząt poprzez:
- KASTRACJE I STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW POSIADAJĄCYCH WŁAŚCICIELA
- KASTRACJE I STERYLIZACJE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ
- LECZENIE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SUWAŁK
W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk właściciele psów
i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszego miasta, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji swoich zwierząt.
Jednocześnie mieszkańcy Miasta Suwałk, którzy sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenia wolno żyjących kotów.

A.   W ramach przyznanych środków finansowych z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. realizowane są następujące projekty, finansowane w 100% z zakresu:

a) sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Suwałk
CentrumVet
Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda
ul. Nowomiejska 11A
16-400 Suwałki
tel. 510-941-841
 
KAMVET Przychodnia Weterynaryjna
Kamil Mordas
ul. Wesoła 16
16-400 Suwałki
tel. 601-516-104
 
Marta Jasińska
Gabinet Weterynaryjny
ul. Bukowa 11
16-400 Suwałki
tel. 602-845-104
 
b) leczenia kotów wolno żyjących
Gabinet Weterynaryjny “PAZUR”
Sylwia Stefanowska-Bziom 
ul. Minkiewicza 15
16-400 Suwałki
tel. 504-121-217
 
 
B.   Jednocześnie Miasto Suwałki w 2023 roku:

a) dofinansowuje w 50% koszt zabiegu sterylizacji i kastracji psów, których właścicielami są mieszkańcy Suwałk
CentrumVet
Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda
ul. Nowomiejska 11A
16-400 Suwałki
tel. 510-941-841
 
KAMVET Przychodnia Weterynaryjna
Kamil Mordas
ul. Wesoła 16
16-400 Suwałki
tel. 601-516-104
 
Marta Jasińska
Gabinet Weterynaryjny
ul. Bukowa 11
16-400 Suwałki
tel. 602-845-104
 
b) finansuje w 100% sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących
„Agro -Wet” Gabinet Weterynaryjny s.c. Barbara Syperek,
Piotr Syperek
ul. Bakałarzewska 19
16-400 Suwałki
tel. (87) 565-20-11
 
UWAGA! Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich jest zaczipowanie zwierzęcia (na koszt właściciela).
 
·      Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk, oraz
·      mieszkańcy Miasta Suwałk sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi,
którzy chcą skorzystać z leczenia kotów wolno żyjących
powinni wcześniej umówić termin wizyty w powyższych gabinetach weterynaryjnych dla zwierząt.
W przypadku sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących mieszkaniec Miasta Suwałk sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi może:
a)   we własnym zakresie dostarczyć zwierzę do wyłonionego gabinetu weterynaryjnego poprzez wcześniejsze umówienie wizyty, bądź
b)   skorzystać z usługi podmiotu wybranego przez Miasto Suwałki zajmującego się odłowem kotów wolno żyjących do sterylizacji i kastracji, co wymaga wcześniejszego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 
Czas trwania - do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach bądź pod numerami tel. (87) 562 82 80 oraz (87) 562 82 10.