Antybiotyki - stosuj rozważnie

Narodowy Instytut Leków apeluje o rozsądne stosowanie antybiotyków.

Ich nierozważne przyjmowanie prowadzi bowiem do globalnej oporności na środki  przeciwdrobnoustrojowe.

W dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 roku. Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Kampanie informacyjne organizowane w ramach Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Konsekwencją zjawiska antybiotykooporności jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.

W czasach, kiedy nie znano jeszcze antybiotyków, wiele chorób bakteryjnych przebiegało bardzo ciężko i nierzadko kończyło się śmiercią. To właśnie antybiotyki, uznawane za jedno z najważniejszych osiągnięć nowoczesnej medycyny umożliwiły skuteczną walkę z tymi chorobami. Niestety, w wyniku niewłaściwego stosowania tych leków, bakterie wytworzyły oporność na ich działanie.

Nadużywanie antybiotyków w leczeniu i profilaktyce prowadzi do ograniczenia ich skuteczności w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie. Po ponad 75 latach od szerokiego wprowadzenia penicyliny, pierwszego antybiotyku, obserwuje się występowanie opornych szczepów wśród wszystkich gatunków bakterii i wobec każdej grupy antybiotyków. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiedzialne stosowanie antybiotyków.
 
Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do utrzymania skuteczności antybiotyków?

  • Stosuj antybiotyki tylko przeciwko infekcjom bakteryjnym, a nie przeciw infekcjom wywoływanym przez wirusy takim jak przeziębienie czy grypa.
  • Przyjmuj wyłącznie antybiotyki przepisane przez lekarza.
  • Gdy lekarz stwierdzi, że antybiotyki są konieczne, przyjmuj je w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zaleceniami lekarza w zakresie dawkowania i czasu trwania terapii.
  • Unikaj samoleczenia antybiotykami. Samoleczenie ma miejsce wtedy, gdy używasz antybiotyków pozostałych z poprzednich terapii lub otrzymujesz antybiotyki w aptece bez recepty.
  • Nie dziel się antybiotykami pozostałymi z poprzedniej terapii z innymi ludźmi.
  • Nie przechowuj antybiotyków pozostałych z poprzednich terapii. Jeśli otrzymałeś więcej dawek antybiotyków (np. tabletki, kapsułki żelowe) niż zalecił lekarz, zanieśte niezużyte do apteki w celu ich utylizacji.