Zmiana terminu przyznawania bonu na szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

22 maja 2023 roku wejdzie w życie Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach dotycząca zmiany terminu przyznawania bonu na szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Zaktualizowany został również druk zaświadczenia lekarskiego.

Powodem zmian jest ujęcie przez Ministerstwo Zdrowia szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w wykazie zalecanych szczepień ochronnych i objęcie całkowitym finansowaniem od 1 czerwca 2023 roku dziewcząt oraz chłopców w 12 i 13 roku życia, do ukończenia 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym.

Obecnie w Mieście Suwałki przyznawany jest bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt i chłopców powyżej 9. roku życia do ukończenia przez nie 14. roku życia. Mając na uwadze wprowadzenie od 1 czerwca 2023 roku bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, Rada Miejska w Suwałkach przyjęła uchwałę (data wejścia w życie: 22 maja 2023 r.) skracającą okres obowiązywania bonu do 31 maja 2023 roku, przy równoczesnej możliwości dokończenia cyklu szczepień dla osób, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki CERVARIX przed 31 maja 2023 r. (dzieciom, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki przed 31 maja 2023 r. może być przyznany bon, pod warunkiem przyjęcia drugiej dawki szczepionki do 31 października 2023 r. - jest to ostateczna data przyjęcia przez dziecko drugiej dawki szczepionki, po przyjęciu której można wnioskować o przyznanie bonu). Zaktualizowany został również druk zaświadczenia lekarskiego dołączanego do wniosku o przyznanie bonu (zaktualizowano datę obwieszczenia Ministra Zdrowia, w którym znajduje się informacja o refundacji szczepionki CERVARIX)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rodziców zainteresowanych zaszczepieniem dziecka i uzyskaniem bonu na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego o dostosowanie się do wyznaczonych terminów oraz o składanie wnioskówz aktualnym wzorem zaświadczenia lekarskiego (druk wniosku oraz aktualne zaświadczenie w załącznikach).