Prezydent Miasta Suwałk, informuje, iż w związku z wejściem w życie, z dniem 4 stycznia 2022 roku, ustawy o dodatku osłonowym wnioski osób ubiegających się o dodatek należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ul. Filipowskiej 20, Dział Świadczeń Rodzinnych, tel. 087 562 89 70.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1.      Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020 nie przekroczyła kwoty 2100 zł,
2.      Osobie w gospodarstwie domowym wielorodzinnym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020 nie przekroczyła kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.