Zgodnie z działaniem 3.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 niniejszy informator zawiera wykaz instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Dział Pomocy Kryzysowej
16-400 Suwałki, ul. Filipowska 20 B, tel.87/5652891, fax 87/5628970
 

  • Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie  pn. „Bądź silny bez przemocy”
  • Program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie
  • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjalne i psychologiczne

Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach,
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 58, tel. 87/ 5663937
 
  • Prowadzenie zajęć korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (wyłącznie na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach)

Fundacja „Ego”
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91 lokal 12 i 13, tel. 535 032 190
 
  • Indywidualna terapia psychologiczno – terapeutyczna dla sprawców przemocy w rodzinie.