Pomoc Ukrainie

Przygotowania do specustawy

Sejm w środę (9 marca) przyjął specustawę w sprawie pomocy ludności ukraińskiej. W momencie wejścia w życie zawartych w niej przepisów ważną rolę w ich wdrożeniu odegrają samorządy. Dlatego też Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk zorganizował w czwartek (10 marca) spotkanie w siedzibie Związku Ukraińców w Suwałkach by przedyskutować koordynację współpracy oraz omówić zadania, które zostaną postawione przed Miastem Suwałki.

- Rządowa specustawa reguluje kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., będą mogli otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany, będą mogli podjąć w Polsce pracę, uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji – mówił podczas spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Dlatego też Urząd Miejski, miejskie jednostki organizacyjne jak MOPR czy placówki oświatowe, ale także Powiatowy Urząd Pracy już teraz przygotowują się do nowych zadań, które zostaną przed nami postawione.

W trakcie spotkania omówiona została ponownie kwestia uchodźców, którzy tylko przejeżdżają przez Suwałki i kierują się do krajów nadbałtyckich.

- Dojeżdżając do Suwałk pociągiem nie wyruszymy koleją dalej bo nie ma żadnego międzynarodowego połączenia z Litwą i krajami na północ. Dlatego też uchodźcy, którzy zmierzają w tym kierunku wysiadają w Suwałkach na stacji końcowej. Od kilku dni otaczamy opieką wszystkie te osoby, które wysiadają na stacji PKP w Suwałkach, zapewniamy im schronienie, wyżywienie i organizujemy na własną rękę transport do punktów recepcyjnych w Alytusie i Mariampolu. Tam przejmują ich już Litwini i kierują w dalszą drogę – poinformował Prezydent Suwałk.