Aktualnie w Suwałkach trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR). Będzie on sformułowany dla tzw. obszaru rewitalizacji, którego zasięg ilustruje poniższa mapka.

Oprócz odbywających się spotkań warsztatowych, istotnym elementem prac nad programem, jest ankieta, o której wypełnienie w terminie do 2 marca br. prosimy każdego kto mieszka lub odwiedza ten obszar. Formularz ankiety znajduje się pod następującym adresem https://forms.gle/Jm7JVrkz9LA3crfB7

Gdy ktoś z Państwa uzna, że ankieta jest zbyt zwięzła i chciałby się wypowiedzieć na temat obszaru rewitalizacji w szerszym zakresie, zgłosić pomysł lub propozycję albo też w inny sposób włączyć się w prace nad GPR, to prosimy o zgłoszenie na adres suwalki.gpr@projektymiejskie.pl

Natomiast jeśli ktoś ma konkretną wizję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego to także można je zgłosić na powyższy adres wykorzystując formularz załączony do informacji poniżej.
(należy jednak zastrzec, że nie każde zgłoszone przedsięwzięcie znajdzie się automatycznie w programie – będzie musiało ono korespondować z celami programu odpowiadającymi na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji).