Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 14, 15 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030, który sporządzony został w związku z uchwałą nr LI/671/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk. Przedmiotowa uchwała została podjęta w związku z uchwałą nr L/650/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 3 lipca do dnia 7 sierpnia 2023 r.
Konsultacje prowadzone będą w formie:

  • otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 11 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, sala 26, ul. Mickiewicza;
  • spaceru studyjnego w dniu 12 lipca 2023 r. (środa) – spacer rozpocznie się o godz. 16.30 na Placu M. Konopnickiej i przejdzie poprzez Park Konstytucji 3 Maja do Bulwarów, skąd przez ul. T. Kościuszki dotrze do Suwałki Plaza;
  • debaty podsumowującej konsultacje społeczne w dniu 26 lipca 2023 r. (środa) o godz. 18.00 w (spotkanie w formie on-line na platformie ZOOM);
  • zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
  • zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.


Więcej szczegółów w załącznikach.