Mapa obszaru rewitalizacji wyznaczona uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr L/650/2022