Dnia 30 listopada 2022 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Suwałkach została podjęta Uchwała nr LI/671/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk.

Opublikowano w BIP-ie Obwieszczenia Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk.
 
Link do Obwieszczenia:
 
https://bip.um.suwalki.pl/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2023-r/obwieszczenie-prezydenta-miasta-suwalk-ws-przystapienia-do-sporzadzenia-gminnego-programu-rewitalieacji-miasta-suwalk.html