Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmierzających m.in. do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych, w tym szczególnie rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i seniorów oraz zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług instytucji kultury, sportu i rekreacji, oświaty i wychowania oraz publicznego transportu zbiorowego oferowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.


Suwalską Kartę Mieszkańca może otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

- rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,
- jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,
- jest osobą bezrobotną,
- otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Suwalską Kartę Mieszkańca mogą otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:
- niepracujący współmałżonek,
- dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,
- osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.


GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca można składać w punkcie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A w pokoju nr 102 (I piętro): 
- w poniedziałki - w godz. 8.00 - 16.00
- od wtorku do piątku - w godz. 7.30 - 15.30

O CZYM PAMIĘTAĆ SKŁADAJĄC WNIOSEK?

Składając wniosek trzeba przede wszystkim mieć ze sobą: wypełniony wniosek, po jednym zdjęciu „dowodowym” dla każdego członka rodziny, dla którego wnioskujemy o wydanie karty i PIT-a za ostatni rok podatkowy z dowodem złożenia go do Urzędu Skarbowego. Jeśli rodzice rozliczają się oddzielnie należy mieć oba PIT-y.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NIE WYCHODZĄC Z DOMU?

Aby złożyć wniosek o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca za pomocą Cyfrowego Urzędu należy:
1) posiadać bezpłatny profil zaufany: można go założyć przez INTERNET lub w punkcie potwierdzającym. Wszelkie informacje i instrukcje są na stronie:
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
LUB
2) posiadać płatny certyfikat kwalifikowany

NASTĘPNIE:
Elektronicznie wnioski można złożyć za pomocą strony internetowej CYFROWEGO URZĘDU <-kliknij tutaj

UWAGA!!!
Do formularza elektronicznego pisma ogólnego należy dołączyć jako załączniki:
- wypełniony wniosek o wydanie karty (w formacie .pdf),
- skany zdjęć osób, dla których wnioskowane są karty (zdjęcie dowodowe w formacie .jpg).

Złożenie pisma ogólnego bez załączników nie wystarczy do uzyskania Suwalskiej Karty Mieszkańca. Pozostałe wymagane dokumenty (informacje we wnioskach) niezbędne do wydania Suwalskiej Karty Mieszkańca należy okazać przy odbiorze karty.


Karta zielona, tzw. karta rodziny wielodzietnej przeznaczona jest przeznaczona dla mieszkańców Suwałk, którzy posiadają co najmniej trójkę dzieci. Posiadacze Suwalskiej Karty Mieszkańca rodziny wielodzietnej będą korzystać z następujących ulg:

Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w oparciu o imienne bilety okresowe (nie dotyczy osób, których uprawnienia do bezpłatnych przejazdów określono w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach)

dorośli

50%*

dzieci, młodzież oraz studenci

100%

Zakup biletu wstępu do Aquaparku, w oparciu o bilety indywidualne (strefa basenowa, saunowa i grota solna)

dorośli

50%

dzieci, młodzież oraz studenci

50%

Zakup biletów wstępu na ścianę wspinaczkową i usługi instruktora

dorośli

50%

dzieci, młodzież oraz studenci

50%

Zakup biletów i karnetów wstępu do Siłowni i Pływalni OSiR

dorośli

50%

dzieci, młodzież oraz studenci

50%

Wypożyczenie sprzętu sportowo -rekreacyjnego OSiR

dorośli

50%

dzieci, młodzież oraz studenci

50%

Wynajem kortów tenisowych do celów indywidualnych - nie komercyjnych

dorośli

50%

dzieci, młodzież oraz studenci

50%

Zakup biletów wstępu do Muzeum Okręgowego

50%

Zakup biletu wstępu na wybrane imprezy organizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury

dorośli

50%

dzieci, młodzież oraz studenci

Zniżka za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez miasto Suwałki (nie obejmuje wyżywienia)

100%

Zniżka za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Suwałki (nie obejmuje wyżywienia)

50%

Odpłatność za szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego

100%

*zniżka liczona od ceny biletu normalnego