Protokoły posiedzeńProtokół XI posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 6.06.2018 r.
;
załączniki: 
- lista obecności
- wyniki konsultacji konsultacji konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów
- wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego  i organizacjami pozarządowymi propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Do pobrania: