Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych

Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych jest siedzibą Suwalskiej Rady Seniorów i miejscem, gdzie są realizowane różne inicjatywy na rzecz starszych mieszkańców Suwałk. Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów dyżurują w centrum w każdy wtorek w godzinach 10-13.  

Centrum jest otwarte dla wszystkich, którzy mają ofertę dla seniorów i zechcą sami prowadzić spotkania lub zajęcia. Wszystkie działania w lokalu przy ul. Ciesielskiej 15 są bowiem prowadzone na zasadach wolontariatu.

Inicjatorem powstania SCIS była Suwalska Rada Seniorów. Siedzibę w 2015 roku użyczyło Miasto Suwałki, a członkowie Suwalskiej Rady Seniorów i ich przyjaciele woluntarystycznie wyremontowali i wyposażyli centrum. Suwalska Rada Seniorów zaprasza do współpracy w tworzeniu oferty centrum.