Suwalski Budżet Obywatelski 2023 

Krok po kroku

1. Idea budżetu obywatelskiego
Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.

2. Suwalski Budżet Obywatelski
Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku i  realizowano kolejne edycje w następujących latach. W bieżącym roku realizujemy już dziesiątą edycję Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację projektów mieszkańców w 2014 roku przeznaczono 1 milion złotych. W pierwszej edycji zgłoszono 39 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 33. Oddano na nie prawie 11 tysięcy głosów.
Do realizacji zatwierdzono trzy projekty:
- Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66);
- Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7 (ul. R. Minkiewicza 50);
- Budowa parku wraz z terenem rekreacyjnym za Aquaparkiem.

W 2015 roku dwukrotnie zwiększono kwotę przeznaczoną na Suwalski Budżet Obywatelski. Suwalczanie zgłosili wtedy 35 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 8495 głosów.

Do realizacji zatwierdzono trzy duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: Jaćwingów, Borówka i Malinka;
- Budowa Street Workout i Parkour Parku (przy Zalewie Arkadia);
- Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej;

oraz dziesięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego;
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. „Manhattanu”;
- Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA;
- Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego;
- Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą;
- Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego Gałaja – Staszica;
- Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na „siłowni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – Reymonta;
- Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I);
- Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a;
- Zieleń przy ul. Minkiewicza.
 
W 2016 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili wtedy 34 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 25. Oddano na nie 7510 głosów.

Do realizacji zatwierdzono dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):
- „Zalew łączący pokolenia” nad Zalewem Arkadia;
- Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada;

oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej i Legionów;
- Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ulicą Kościuszki a ulicą Noniewicza;
- Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakałarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A;
- Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw, przy ulicy Witosa 4A;
- Remont istniejących zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B;
- Budowa parkingu na Osiedlu II z dodatkową infrastrukturą II etap;

W wyniku zakończonych postępowań przetargowych okazało się, że możliwe jest zrealizowanie trzeciego projektu dużego pod nazwą:
Wymiana nawierzchni ulicy Kowieńskiej.
 
W 2017 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono również 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 27 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 21. Oddano na nie 8801 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):
- Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9;
- Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych); 

oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu;
- Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A);
- Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach;
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej -etap I;
- Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego;

W 2018 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 30 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 26. Oddano na nie 8 624 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):
- Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka)
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)

oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27)
- Plac zabaw (ul. Putry 5)
- Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A)
- Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9)
- Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- „Szkoła cukrzycy”
- Suwalski Fan Club Bluesa
- Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom”
- Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza
- Encyklopedia Suwalskiego Seniora

W 2019 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 33 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 12 202 głosów.

Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):
- Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)
- Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie) 

oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego 16)
- Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego)
- Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka)
- Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego)
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach (ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater)

oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- Biało Niebieskie Miasto
- „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA”
- „Szkoła cukrzycy”
- Suwalski Fan Club Bluesa 2019
- Piknik olimpijski
 
W 2020 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 34 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 17 290 głosów.

Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):
- Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach
- Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego)

oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska)
- SERCE NA MAPIE SUWAŁK (defibrylatory)
- Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa)
- Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - projekt nr 11
- Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci

oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- Pamiętajcie o ogrodach
- Piknik olimpijski
- Dni Kultury Japońskiej 
- „Tacy sami, a ściana między nami … - BAJKOWY sposób na integrację”
Suwalski Fan Club Bluesa 2020

W 2021 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 31 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 26. Oddano na nie 8 674 głosów.

Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 120 do 900 tysięcy złotych):
- Bike Park
- Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 

oraz sześć małych projektów (o wartości do 120 tysięcy złotych):
- Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach
- Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży
- Kastrujemy bezdomność
- Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach
- Parkingi na Sportowej
- Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach

W wyniku zakończonych postępowań przetargowych okazało się, że możliwe jest zrealizowanie siódmego projektu małego pod nazwą:
- Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)
oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- POUKŁADAJ SOBIE RAKA!
- GAJ W CENTRUM – ekologiczna oaza między ul. Reja i Pułaskiego
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski dziewięciolatków
- Wigierski Dzień Piłkarza – impreza sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców Suwałk
- Blues&Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa

W 2022 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 38 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 27. Oddano na nie 11 119 głosów.

Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 125 do 900 tysięcy złotych):
- Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSiR
- Boisko "Orlik" miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan  
 
cztery małe projektów (o wartości do 125 tysięcy złotych):
- Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży
- Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap
- Utwardzenie terenu przed bramami ROD „MALWA” wraz z parkingami
- Parking nad Zalewem Arkadia

pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- POUKŁADAJ SOBIE RAKA!
- Okolicznościowy mural z okazji 75-lecia Klubu Wigier Suwałki
- PIKNIK RODZINNY z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach
- Suwalska akcja kastracja !
- Zaopiekujemy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach
 
jeden projekt zielony (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Chopina Park – Zielona Skarpa.
 
3. Ile pieniędzy na Suwalski Budżet Obywatelski w 2023 roku?
Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2023 roku przeznaczono 2,65 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na trzy części:

1) projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł - pula środków 100 tys. zł;
2) projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł - pula środków 600 tys. zł;
3) projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł - pula środków 1 950 tys. zł.

4. Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?
W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz tzw. miękkie (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe). Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów tzw. miękkich (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe)  dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

 5. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?
Nie, projekt realizowany w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest w całości finansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców. Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowane inicjatywy lokalne, w których wkład finansowy mieszkańców musi wynosić, co najmniej, 30 procent, a w szczególnych przypadkach tylko 10 procent. Wnioski do inicjatyw lokalnych można składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

6. Kto może zgłaszać propozycje projektów?
Projekt może zgłosić mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki. W przypadku osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego

7. Czy trzeba uzyskać poparcie innych dla projektu?
Tak, pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do wnioskodawcy.

8. Ile projektów można poprzeć?
Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

9. Kiedy, w jaki sposób i gdzie można zgłaszać projekty?
Projekty można zgłaszać od 29 lipca do 19 sierpnia 2022 r. Należy wypełnić formularz zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4, przy ul. A. Mickiewicza 1.

10. Gdzie są dostępne formularze zgłaszania projektów?
Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl (poniżej: https://um.suwalki.pl/storage/uzytkownicy/esienko@um.suwalki.pl/SBO2023/Zalacznik%20nr%201.docx) oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.

11. Gdzie można uzyskać pomoc?
W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.
Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

12. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego?
Od 22 sierpnia do 9 września 2022 r. propozycje mieszkańców zweryfikuje 19 osobowy Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wejdą: czterech radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego, po jednym przedstawicielu następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Budżetu i Finansów; Inwestycji; Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; Architektury i Gospodarki Przestrzennej; Spraw Obywatelskich; Oświaty, Wychowania i Sportu; Spraw Społecznych, Kultury, Turystyki i Promocji oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Zespół oceni projekty pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

13. Jak będziemy głosować na projekty?
Od 10 października do 4 listopada 2022 r. każdy mieszkaniec Suwałk (w przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego) będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.
Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego z każdej grupy projektów łącznie trzech projektów z listy – jednego dużego o wartości od 150 do 900 tysięcy złotych, jednego małego o wartości od 25 do 150 tysięcy złotych, jednego mikro o wartości do 15 tysięcy złotych.

14. Gdzie znajdę opisy projektów?
Na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.

15. Gdzie będą stały urny do głosowania?
Lista punktów do głosowania będzie podana do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

16. Kiedy będą znane wyniki głosowania?
Wyniki poznamy 28 listopada. Zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.um.suwalki.pl.

17. Które projekty zostaną zrealizowane?
Do realizacji zostaną przyjęte projekty z każdej, z trzech grup, które w danej grupie uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę,
z łącznej kwoty 2,65 milionów złotych. Jeżeli w którejś z grup  pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli w grupie, w której znalazła się największa liczba projektów. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje losowanie, które przeprowadzi Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

18. Czy projekty mogą zostać zmienione w trakcie realizacji?
Nie, projekt nie może być zmieniony przez Radę Miejską, ani Prezydenta, musi zostać zrealizowany w takiej formie, w jakiej zgłosili go mieszkańcy.

Harmonogram prac nad Suwalskim Budżetem Obywatelskim

od 29 lipca do 19 sierpnia 2022 r.

Składanie przez mieszkańców Gminy Miasta Suwałki propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

od 22 sierpnia do 9 września 2022 r.

Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości

12 września 2022 r.

Ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją

od 12 września do 19 września 2022 r.

Składanie odwołań

od 19 września do 23 września 2022 r.

Rozpatrzenie odwołań

od 26 września do 1 grudnia 2022 r.

Zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w DwuTygodniku Suwalskim

od 10 października do 4 listopada 2022 r.

Głosowanie nad propozycjami

od 7 listopada do 25 listopada 2022 r.

Liczenie głosów

28 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników głosowania