Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji       
        
Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w dniu 3 września 2019 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 100 tys. złotych)
i 6 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 800 tys. złotych) oraz 7 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych).

Wśród projektów umieszczonych na karcie do głosowania znalazł się 1 projekt wpisany „warunkowo” z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. W przypadku, gdy działka nie zostanie przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany.

Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 10 złożonych projektów: 5 projektów „małych”, 3 projektów „dużych” i 2 projektów kulturalnych lub społecznych.