Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok

Ogółem kart do głosowania było 11 119 w tym: ważnych 8 680, nieważnych 2 439.
Karty złożono internetowo – 4 855, papierowo – 6 264.
Poniżej zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów:
 
„MAŁE” PROJEKTY
 
1.      Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży
- projekt nr 8 – 104 816 zł – głosów 1854
2.      Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV ETAP
- projekt nr 5 – 125 000 zł – głosów 1601
3.      Utwardzenie terenu przed bramami ROD „MALWA” wraz z parkingami - projekt nr 3 – 125 000 zł – głosów 724
4.      Parking nad Zalewem Arkadia - projekt nr 2– 125 000 zł – głosów 572
realizacja 4 projektów na wartość 479 816,00 zł
z wartości 500 000,00 zł pozostaje kwota 20 184,00 zł
 
5.      PSI PARK - projekt nr 1 – 112 326,26 zł – głosów 435
6.      WYBIEG DLA PSÓW na Reja - projekt nr 7 – 125 000,00 zł – głosów 403
7.      Oaza Północy przy Bike Parku - projekt nr 6 – 125 000,00 zł – głosów 396
8.      Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych - projekt nr 4 – 120 000 zł – głosów 396
 
„DUŻE” PROJEKTY
 
1.      Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSiR - projekt nr 1 – 900 000 zł – głosów 2425
2.      Boisko "Orlik" miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan - projekt nr 6 – 900 000 zł – głosów 1849
realizacja 2 projektów na wartość 1 800 000,00 zł
z wartości 1 900 000,00 zł pozostaje kwota 100 000,00 zł
 
3.      TĘŻNIA SOLANKOWA - projekt nr 3 – 300 000 zł – głosów 1590
4.      Suwalski StreetLand - I etap (remont skateparku i budowa strefy do streetballa oraz montaż konstrukcji do kompleksowego treningu zawodnika biegów przeszkodowych jak również do akrobatyki sportowej typu "pole dance") - projekt nr 7 – 900 000 zł – głosów 663
5.      Remont drogi wewnętrznej między ulicami Witosa i Putry przylegającej do ulicy Pułaskiego - projekt nr 2 – 900 00 zł – głosów 644
6.       „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. K. Pułaskiego z elementami wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu - projekt nr 5 – 890 000 zł – głosów 470
7.      UTWARDZENIE I ODWODNIENIE NAWIERZCHNI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY PRZY ULICY KOWALSKIEGO 10A i 10B oraz PACA 12 - projekt nr 4 – 820 000 zł – głosów 88
 
 
„KULTURALNE lub SPOŁECZNE” PROJEKTY
 
1.      POUKŁADAJ SOBIE RAKA! - projekt nr 3 – 20 000 zł – głosów 1867
2.      Okolicznościowy mural z okazji 75-lecia Klubu Wigier Suwałki - projekt nr 5 – 20 000 zł – głosów 1359
3.      PIKNIK RODZINNY z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach - projekt nr 7 – 19 800 zł – głosów 795
4.      Suwalska akcja kastracja ! - projekt nr 8 – 20 000 zł – głosów 540
5.      Zaopiekujemy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach - projekt nr 2 – 19 999 zł – głosów 532
realizacja 5 projektów na wartość 99 799,00 zł
z wartości 100 000,00 zł pozostaje kwota 201,00 zł
 
6.      Poznajemy świat ptaków w mieście i wspieramy ptasie lokalizacje - projekt nr 6 – 20 000 zł – głosów 448
7.      PIKNIK RODZINNY Ku Zdrowiu Krwiodawcy mieszkańcom Suwałk - projekt nr 1 – 20 000 zł – głosów 339
8.      Człowiek i rzeka - projekt nr 9 – 20 000 zł – głosów 283
9.      PIKNIK RODZINNY FRANCISZKAŃSKA - projekt nr 4 – 19 900 zł – głosów 220
10.  Piknik Olimpijski - III edycja - projekt nr 10 – 20 000 zł – głosów 150
 
„ZIELONE” PROJEKTY
 
1.      Chopina Park – Zielona Skarpa - projekt nr 1 – 100 000 zł – głosów 2620
realizacja 1 projektu na wartości 100 000,00 zł
z wartości 100 000,00 zł  pozostaje kwota 0,00 zł
 
2.      ZIELEŃ przy ul. Kowalskiego 23b - projekt nr 2 – 25 100 zł – głosów 2535
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ komisji skrutacyjnej
z ustalenia wyników głosowania na poszczególne projekty złożone w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok.
 
1.Komisja przeprowadziła weryfikację kart do głosowania pod względem poprawności oddanych głosów, ważności kart do głosowania.

2.Weryfikacją objęto karty złożone w dwóch urnach: w urnie stojącej w holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 i w urnie stojącej w holu Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 oraz głosy oddane w formie elektronicznej.
Ogółem kart do głosowania było 11 119 w tym : - internetowo głosowało 4855 osób - do urn złożono 6264 kart.

3.Głosów oddanych poprawnie było – 8 680
 
Razem nieważnych głosów było 2 439 (w niektórych kartach pokrywały się błędy).
 
 Komisja zweryfikowała karty do głosowania odrzucając karty jako nieważne między innymi
 z powodu:
  • złożono więcej niż jedną kartę do głosowania – 675
  • wpisano błędny pesel – 120
  • nie podano danych osoby głosującej lub wpisano nieczytelnie - 36
  • braku podpisu osoby głosującej – 64
  • braku oświadczenia w przypadku osoby małoletniej – 10
  • nie zaznaczono projektów – 8
  • puste karty – 98
  • karta wypełniona przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Miasta Suwałki - 13
  • brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - 452
  • głosy z jednego adresu IP z którego były masowo wprowadzane na jeden projekt - 963