Karta do pobrania i wydruku poniżej. Prosimy o drukowanie dwustronne po krótszej krawędzi.

Link do Zarządzenia Prezydenta w sprawie lokalizacji punktów do głosowania:
https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-375-2022-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-w-sprawie-lokalizacji-punktow-do-glosowania-na-zlozone-projekty-w-przeprowadzanych-na-terenie-gminy-miasta-suwalki-konsultacjach-spolecznych-z-mieszkancami-miasta-suwalki-dotyczacych-suwalskiego-bu.html