Zamieszczamy wzór karty do głosowania w ramch SBO 2024.

Prosimy o jej drukowanie po obu stronach arkusza papieru względem krótkiej krawędzi.