Zamieszczamy wzór karty do głosowania w ramch SBO 2025.

Prosimy o jej drukowanie po obu stronach arkusza papieru względem krótkiej krawędzi.