Można będzie kupić mieszkanie komunalne

Dodano: 11 września 2018

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk we wtorek (11 września) podczas konferencji prasowej przedstawił szczegóły dotyczące możliwości wykupienia na własność mieszkań komunalnych. Taką propozycję na wniosek Prezydenta Suwałk umożliwili suwalscy Radni. Nabór wniosków od osób zainteresowanych rusza 17 września.

– W Suwałkach buduje się z roku na rok coraz więcej mieszkań. W latach 2014-2017 do użytkowania oddano 1454 mieszkania i domy jednorodzinne.  Obecnie w budowie jest ich ponad tysiąc. Te inwestycje widzimy na każdym kroku. Duże osiedla powstają przy ul. Chopina, Poznańskiej i Sportowej – mówił w trakcie konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkRynek mieszkaniowy w Suwałkach rozwija się w imponującym tempie. Po dodaniu do tego bardzo niskiego wskaźnika bezrobocia który z poziomu blisko 13% w roku 2014 spadł obecnie do 5,4%  widzimy, że sytuacja naszych mieszkańców poprawiła się znacznie – dodał Prezydent Suwałk, który podkreślił, że ruszający właśnie nabór wniosków o wykup mieszkań komunalnych jest odpowiedzią na wnioski mniej zamożnych Suwalczan.

Poprzez Uchwałę Rady Miejskiej nr XLVIII/605/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suwałki na lata 2016-2020 określone zostały szczegółowe zasady dotyczące tego, które lokale mieszkalne zostały wyłączone ze sprzedaży:

1)      Położone w budynkach stanowiących 100% własności gminy oraz gminnych osób prawnych celem uniknięcia tworzenia kolejnych wspólnot mieszkaniowych,

2)      Położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych wpisanych do rejestru zabytków, za wyjątkiem lokalu położonego przy ul. Kościuszki 39,

3)      Wynajęte na czas oznaczony tj. lokale socjalne oraz związane ze stosunkiem pracy,

4)      Zadłużone z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych,

5)      Wynajmowane przez okres krótszy niż 10 lat przez najemców za wyjątkiem osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkują w tym lokalu minimum 10 lat.

Po weryfikacji powyższych punktów do sprzedaży kwalifikuje się ok. 1200 z 2191 mieszkań komunalnych. W Programie w latach 2019-2020 założono  sprzedaż 200 mieszkań.

– Chcę jasno podkreślić, że środki finansowe ze sprzedaży lokali przeznacza się na utrzymanie istniejącego zasobu mieszkaniowego, a w szczególności na remonty, modernizację i inwestycje, a wysokość bonifikaty przy sprzedaży mieszkań określać będzie w odrębnych uchwałach Rada Miejska w Suwałkach – doprecyzował Prezydent Suwałk.

Podczas konferencji zaprezentowano również komplet dokumentów, które są niezbędne do złożenia wniosku o wykup mieszkania komunalnego. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronach internetowych ZBM TBS w Suwałkach oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kategoria: Aktualności, Miejskie