ankieta-pomysl-na-suwalki'

Na rzecz czystego powietrza

Dodano: 1 lutego 2018

zdj. Robert Butkiewicz

Montaż kilkunastu czujników monitorowania jakości powietrza w poszczególnych częściach miasta planują władze Suwałk. Urządzenia będą rozmieszczone na przedszkolach, żłobkach, szkołach, Ratuszu czy szpitalu. Koszt instalacji czujników to około 20 tys. zł. W Suwałkach rusza również III edycja programu dopłat do wymiany źródeł ciepła. Do tej pory, dzięki miejskim dotacjom, ponad 100 obiektów zmieniło swój system ogrzewania na bardziej ekologiczny.

– Na wniosek radnego Wojciecha Pająka podjęliśmy decyzję żeby przekazać mieszkańcom informację dotyczącą jakości powietrza w miejscu ich zamieszkania. Dzięki 11 czujnikom już pod koniec lutego będzie istniała taka możliwość – informuje Czesław Renkiewicz, Rezydent Suwałk.

Odczyt z czujników będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, za pomocą bezpłatnej aplikacji, w telefonach komórkowych i na stronie internetowej suwalskiego Ratusza.

– Taki monitoring służy temu, aby mieszkańcy wiedzieli czy danego dnia mogą pozwolić sobie na chociażby aktywność fizyczną na zewnątrz czy raczej zostać w domu – tłumaczy wnioskodawca Wojciech Pająk, Radny klubu „Łączą nas Suwałki”.

Jakość powietrza w Suwałkach generalnie jest dobra, jednak problemem ciągle są obszary domów jednorodzinnych, których właściciele korzystają z własnych pieców. Tu miasto wychodzi mieszkańcom naprzeciw i po raz trzeci ogłasza program ograniczania niskiej emisji, a tym samym dofinansowania wymiany kotłów centralnego ogrzewania na proekologiczne. Do wykorzystania jest podobnie jak w latach ubiegłych 200 tys. zł.

– Wnioski można składać od 15 lutego do 31 marca tego roku. Dotacje przeznaczone są dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale w grę wchodzą również wspólnoty mieszkaniowe – dodaje Prezydent Suwałk.

W przypadku domów jednorodzinnych dotacja wynosi do 3 tys. zł, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych do 10 tys. zł.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:

  1. a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
  2. b) podłączenie do sieci gazowej

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce menu tematyczne/ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie, Społeczne