Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 13 lipca 2017

W czwartek – 13 lipca o godz. 10.00 szkoły podały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach.

Do piątku – 14 lipca 2017 r. do godz. 15.00 kandydaci mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W poniedziałek – 17 lipca 2017 r. o godz. 12.00 szkoły opublikują listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

Kategoria: Aktualności, Miejskie