Niebawem rusza remont Muzeum im. Marii Konopnickiej

Dodano: 19 maja 2017

Muzeum Okręgowe rozstrzygnęło przetarg na remont Muzeum im. Marii Konopnickiej. Obiekt chciało remontować aż sześć firm. Wiadomo już, że przebudowy i rozbudowy tego zabytkowego obiektu dokona Przedsiębiorstwo Budowlane ,,ZEFIR” za kwotę 3 234 000 zł. Część tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu” w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego zajął wysokie 5 miejsce na liście rankingowej.

– To kolejna przyznana naszemu miasta dotacja w ramach funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020. Przygotowujemy dobre projekty, które zajmują wysokie miejsca i są dobrze oceniane. Cieszę się, że suwalskie Muzeum im. Marii Konopnickiej zyska nowy blask – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta .

Inwestycja obejmuje generalny remont muzeum, obejmujący wszystkie jego elementy (od fundamentów po dach m.in. roboty rozbiórkowe, wykopy i fundamenty, ściany konstrukcyjne, dach, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, podłogi, posadzki, elewacje) oraz zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleń). Budynek zostanie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne (wodno-kanalizacyjne, c.o. i c.w.u. z sieci cieplnej, elektroenergetyczne)  instalacje deszczową oraz ponadstandardowe (SAP, SAW, TV, itp.). W budynku zostaną zaprojektowane i zamontowane centrale i instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń ekspozycji i sal wystaw czasowych.

Projekt przewiduje także zakup wyposażenia umożliwiającego unowocześnienie obiektu Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, w tym m.in. zakup sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego, multimedialnego, nowoczesnych technologii i aplikacji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup wyposażenia, ułatwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym.

Na czas remontu, który potrwa do końca września 2018 roku muzeum zostało przeniesione do tak zwanego pałacyku za obecnym budynkiem.

Kategoria: Aktualności, Kulturalne, Miejskie