“Niebieski Promyk” – program na rzecz suwalskich dzieci z autyzmem

Dodano: 21 lutego 2018

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podjął decyzję o realizacji pilotażowego programu na rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin pn. „Niebieski Promyk”.

Autyzm jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych. Osoby z autyzmem czy Zespołem Aspergera mają specjalne potrzeby edukacyjne. W przypadku osób wysoko funkcjonujących wynikają one m. in. z problemów w rozpoznawaniu  stanów emocjonalnych i intencji innych osób i  właściwego odczytywania znaczenia ich zachowań.

Sukces edukacyjny ucznia zależy od zrozumienia jego indywidualnych potrzeb oraz problemów przez nauczycieli i wychowawców, od ich wyrozumiałości i akceptacji faktu, że uczeń z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera będzie wymagał większego wsparcia i zaangażowania ze strony nauczyciela.

Głównymi celami programu “Niebieski Promyk” są:

  • wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz ich rodzicom,
  • zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych i/lub grupowych zajęć rewalidacyjnych,
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez zajęcia rewalidacyjne,
  • wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka
    z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez konsultacje/porady oraz konferencję,
  • wsparcie nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez szkolenia i konferencję.

W ramach programu „Niebieski promyk” zostanie udzielone wsparcie w formie:

1) 2 godzin rewalidacji tygodniowo  (przede wszystkim zajęcia grupowe, a w przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć grupowych bądź z uwagi na potrzeby dzieci – zajęcia indywidualne) dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera, uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych lub z oddziałami integracyjnymi prowadzonych przez Miasto Suwałki (40 dzieci) oraz maksymalnie 22 godziny rewalidacji tygodniowo dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera (15 dzieci z przedszkola, 25 dzieci ze szkoły podstawowej, 4 dzieci z gimnazjum, 6 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych).

Zajęcia będą odbywały się od 12 lutego 2018 r. do 25 maja 2018 r.  Zajęcia rewalidacji prowadzić będą specjaliści/nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, w ramach godzin ponadwymiarowych.

2) punktów konsultacyjnych dla rodziców w Przedszkolu nr 8, Szkołach Podstawowych nr 10 i 11, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Grafik działania punktów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (w załączeniu grafik działania punktów konsultacyjnych),

3) warsztatów przedstawiających metody pracy z uczniem z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;

4) szkoleń dla nauczycieli;

5) 22 ogólnodostępne szkolenia, warsztaty i lekcje otwarte w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, m.in.: Zabawy kreatywne z elementami Sensoplastyki, zabawy wspomagające rozwój ruchowy i poznawczy, Rozwijanie sprawności syntaktycznych u dziecka autystycznego, Praca z dzieckiem autystycznym w domu (w załączeniu wykaz form wsparcia).

 

 

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne