ankieta-pomysl-na-suwalki'

Nowe wzory legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dodano: 4 października 2017

Nowe wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zmiany reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz 1541).

Na rewersie legitymacji osoby niepełnosprawnej umieszczony będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie nr PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce osoby niepełnosprawne http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Warto dodać, że legitymacje wydane przed 1 września 2017 roku zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, stanowi podstawę do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępnie do usług w obszarze m.in. sportu, kultury i turystyki.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne