O budowie ul. Miodowej i Kołłątaja oraz systemach ogrzewania

Dodano: 29 marca 2017

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk spotkał się we wtorek (28 marca) z mieszkańcami ulic: Miodowej i Kołłątaja by przekazać szczegóły związane z modernizacją dróg w sąsiedztwie ich domów oraz poinformować o możliwości zasilenia osiedla w gaz ziemny bądź sieć PEC`u. W dwugodzinnym spotkaniu i dyskusji wzięło udział blisko 50 osób.

To kolejne drogi po Ogrodowej i Pięknej, które doczekają się przebudowy na os. Staszica. Niedawno został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulic: H. Kołłątaja i Miodowej. Zgodnie z zapisami przetargu całość robót ma zakończyć się 31 lipca 2017r. jednak wykonawca firma PDM Suwałki deklaruje, że skróci ten termin o 4 tygodnie. Na przebudowę tych ulic Miasto Suwałki przeznaczy 860 039 zł.

– Spotykam się dziś z Państwem by podpisać umowę z wykonawcą, przedstawić Wam szczegółowy harmonogram robót oraz rozwiązania techniczne jakie zostały zaplanowane na każdej z ulic – poinformował Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Przedmiotem zamówienia jest: a) budowa ulicy H. Kołłątaja w zakresie: – robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, – jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami, – zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej polbruk, – chodników z kostki betonowej polbruk wraz z obrzeżami, – urządzeń bezpieczeństwa ruchu i zieleni drogowej, – oświetlenia ulicy, – kanalizacji kablowej, – likwidacji kolizji teletechnicznych, – kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi, – kanalizacji sanitarnej, – sieci wodociągowej, – remontów studni rewizyjnych. b) budowa nawierzchni ulicy Miodowej z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy interesowali się głównie konkretnymi rozwiązaniami w sąsiedztwie ich domów. Do każdej ze spraw wykonawca oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego na etapie realizacji budowy będzie podchodził indywidualnie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podpisana została umowa z firmą STRABAG na kwotę 3 394 918,36 zł dzięki czemu udało się przebudować ulice:  Ogrodową i Piękną o łącznej długości około 1,5 km.

We wczorajszym spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele miejskiej spółki PEC oraz spółki Skarbku Państwa Polska Spółka Gazownictwa by poinformować mieszkańców osiedla o możliwości podłączenia ich domów do sieci cieplnych.

Opinie były podzielone. Część mieszkańców woli podłączenie do sieci miejskiej, inni do sieci gazowej. Konkluzja z tej części spotkania była następująca:

  • Jan Snarski, kierownik rozdzielni gazu w Suwałkach poinformował, że firma PSG projektuje odcinki sieci gazowej na ul. Kołłątaja, Miodowej i Ogrodowej. Inwestycja mogłaby ruszyć na początku 2018 roku. Zachęcił również mieszkańców do składania wniosków o przyłączenie do sieci gazowej by poznać zainteresowanie tą formą ogrzewania.
  • Tadeusz Szaciło prezes PEC zachęcił mieszkańców do podpisywania umów na dostawię ciepła. Jeżeli do końca kwietnia zostałoby zawartych minimum 27 takich umów to spółka podejmie inwestycję w tej części miasta już w przyszłym roku.
  • mieszkańcy zadeklarowali, że w najbliższych tygodniach wypracują swoje stanowisko z jakiej formy dostawy ciepła woleliby skorzystać.

Przypomnijmy, że jeszcze do piątku można składać wniosku do II edycji miejskiego programy dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na chwilę obecną wpłynęły już 83 wnioski.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie, Społeczne