O mniejszościach w ratuszu

Dodano: 3 października 2013

polonia w SuwałkachJak w Suwałkach dba się o mniejszości narodowe, czy miasto dopłaca do nauki języków ojczystych mniejszości i kto finansuje remont zabytków sakralnych chcieli wiedzieć uczestnicy projektu „Mnożenie przez dzielenie – Edukacja dla Integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego prze z Stowarzyszenie Integracja z Suwałk, którzy dziś odwiedzili suwalski ratusz. Okazało się, że w Suwałkach mamy się czym pochwalić.

O suwalskich doświadczeniach opowiadał Marek Buczyński, zastępca prezydenta Suwałk. Wprowadził on też uczestników spotkania w wielokulturową historię miasta. Jak zorganizowane jest nauczanie języka litewskiego i lekcje religii innych wyznań niż rzymskokatolickie mówili zaś przedstawiciele wydziału oświaty, wychowania i sportu Urzędu Miejskiego, o wydarzeniach kulturalnych z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych – reprezentantka wydziału kultury, a o zabytkach – miejski konserwator zabytków. Oprócz wizyty w ratuszu w programie znalazła się także między innymi wizyta w parafialnej podstawowej szkole romskiej w Suwałkach, w Zespole Szkół w Puńsku, w Ośrodku „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie i pokamedulskim klasztorze w Wigrach.

W kilkunastoosobowej grupie uczestników programu znaleźli się przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych z dziewięciu krajów: Czech, Holandii, Francji, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji i Polski. Najważniejszym celem projektu jest zwiększanie skuteczności działań podejmowanych w krajach partnerskich, służących przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń wobec mniejszości narodowych. Do lipca 2015 roku uczestnicy projektu odwiedzą wszystkie kraje, z których pochodzą. Pozwoli im to poznać różne rozwiązania stosowane wobec mniejszości narodowych, a także doświadczyć wielokulturowej Europy, co może zaowocować współpracą w przyszłości.

Projekt jest częścią unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kategoria: Aktualności