O pomocy bezdomnym

Dodano: 24 października 2017

We wtorek (24.10) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie wszystkich służb i instytucji pomagających bezdomnym. Z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta spotkali się przedstawiciele m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia Dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych, Stowarzyszenia Monar – Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Garbasie Drugim, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej czy duchowieństwa. Wszystko po to by omówić i koordynować działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków życia bezdomnym w okresie zimowym 2017/2018.

Każdy bezdomny w Suwałkach może skorzystać ze schronienia, pomocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Na dworcach i w innych miejscach gdzie gromadzą się osoby potrzebujące pojawią się plakaty i ulotki z informacją gdzie mogą szukać pomocy.

Prezydent zaapelował na spotkaniu do mieszkańców Suwałk by nie byli obojętni, aby informowali odpowiednie służby o bezdomnych koczujących w ogródkach działkowych, śmietnikach czy na klatkach schodowych. – Jeden telefon może uratować komuś życie – mówił Czesław Renkiewicz.

Z danych MOPR-u wynika, że liczba bezdomnych w Suwałkach (dane na 30 września 2017) wynosi 107 osób, w tym 6 kobiet i 13 mężczyzn, z czego 13 osób to osoby spoza Suwałk.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym w roku bieżącym wydano łącznie 345,526,57 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, schronienie, posiłki, zasiłki celowe na zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, odzieży i zasiłki okresowe. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapewnił 168 osobom odzież, 152 przyznał pieniądze na zakup opału, 16 dowóz opału do miejsca zamieszkania, a 45 zasiłek stały ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

INFORMATOR DLA OSÓB BEZDOMNYCH I WYMAGAJĄCYCH POMOCY INTERWENCYJNEJ

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Iwona Rzatkowska
Tel. 87/562-89-70

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Alicja Romanowska
Tel. 87/565-28-91

KOMENDA MIEJSKA POLICJI – tel. 997 lub 112
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
Wydział Prewencji
Osoba do kontaktu: oficer dyżurny
Tel. 87/564-14-61 / 87/564-15-73

STRAŻ MIEJSKA – tel. 986
ul. Teofila Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Jolanta Strękowska
Tel. 87/563-15-20

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻANEJ – tel. 998
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Dyżurny operacyjny MSK
Tel. 87/566-02-04 (całodobowe stanowisko kierowania)

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Dowspuda 9, 16-420 Raczki
Osoba do kontaktu: Róża Sałanowska
Tel. 602 746 394, 87/568-50-78

 

PORADNICTWO PRAWNE – BEZPŁATNE

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
ul. Teofila Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
Wtorek godz. 8-12

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Wtorek, czwartek godz. 15:30 – 17:30
Tel. 87/565-28-91

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 13 pok. 3, 16-400 Suwałki
Poniedziałek – piątek

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – BEZPŁATNE

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Poniedziałek – piątek – umawianie wizyt telefonicznie
Tel. 87/565-28-91

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
ul. Teofila Noniewicza 19, 16-400 Suwałki
Konsultacje w sprawie uzależnień i przemocy
Środa godz. 15:15 – 17:15, czwartek 15:30 – 17:30
Tel. 87/566-34-19

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA I RZECZOWA

JADŁODAJNIA IM. KS. KAZIMIERZA HAMERSZMITA PRZY PARAFII ŚW. ALEKSANDRA
ul. Emilii Plater 2, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Ewa Klucznik
Tel. 517-792-395

„CARITAS”  DIECEZJI EŁKIEJ PARAFIALNY ZESPÓŁ PRZY PARAFII BOŻEGO CIAŁA
ul. 11 Listopada 6, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Zofia Grądzka
Tel. 87/567-77-39
Realizacja programu „FEAD” – żywność
Wtorek od godz. 17.00

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki
Realizacja programu „FEAD” – osoby bezdomne
Osoba do kontaktu: Teresa Kalejta
Piątek godz. popołudniowe

 

SCHORNIENIE

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Marzena Burzycka
Tel. 87/566-34-19 (całodobowy)

DOM „PERSPEKTYWA”
ul. Papiernia 18, 16-400 Suwałki
Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA”
Tel. 87/563-00-83

STOWARZYSZENIE MONAR – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT
Garbas Drugi 18, 16-424 Filipów
Osoba do kontaktu: Danuta Czupryńska
Tel. 87/569-62-40

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne