O rewitalizacji

Dodano: 7 marca 2017

Na drugim treningu spotkali się we wtorek 28 lutego członkowie grupy sterującej ds. projektu „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

O potencjale dobrze skonstruowanego programu rewitalizacji mówił Tadeusz Kaźmierak z Instytutu Rozwoju Miast, opracowującego program rewitalizacji Suwałk.

– Rewitalizacja to nie tylko proces przywracania wartości obszarom w kryzysie, ale także szansa na zobaczenie ścieżek i powiązań, które nie są oczywiste, a mogą przynieść duże korzyści – przekonywał ekspert. –  Ponieważ program rewitalizacji łączy zagadnienia z różnych dziedzin, może okazać się kluczowy dla rozwoju miasta. Aby dokument miał jak najszersze zastosowanie musi być poprzedzony szczegółowymi diagnozami.

Tadeusz Kaźmierak wskazywał, że diagnoza powinna zostać przeprowadzona w pięciu obszarach: społecznym, gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, technicznym i środowiskowym.

Równie ważna jest wieloletnia perspektywa procesu rewitalizacji.

– Wyprowadzając dany obszar z kryzysu trzeba stworzyć wizję, jak powinien wyglądać dany obszar za dziesięć lat, co powinno tam się dziać – mówił Tadeusz Kaźmierak. – Przy czym, co najważniejsze, wizja i cele powinny być tworzone wspólnie z mieszkańcami.

Sprecyzowanie wizji i celów pomoże później także we wprowadzaniu w danym obszarze projektów społecznych.

O tym, że działania infrastrukturalne na danym obszarze muszą rozwiązywać problemy społeczne mówiła również dr Aleksandra Jadach-Sepioło z Instytutu Rozwoju Miast. Zwróciła uwagę, że wizja powinna być opisana językiem działania, tzn. należy w nią wpisać grupy konkretnych projektów.

– Wśród nich należałoby wyróżnić projekty podstawowe, które są niezbędne dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz pozostałe – tłumaczyła.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest konieczność włączenia w proces rewitalizacji mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów. W tym celu warto między innymi na początku uatrakcyjnić formę konsultacji i wskazać wspólne korzyści z dobrze przeprowadzonej rewitalizacji.

W ogólnej dyskusji poruszono też m.in. kwestię braku miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz braku asystenta osoby niepełnosprawnej. Dyskutowano również nad potrzebą współpracy organizacji pozarządowych we wspólnym rozwiązywaniu problemów społecznych.


Projekt pn. „Opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023 nr WND-POPT.052.3.10.2016” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Kategoria: Organizacje pozarządowe