O ulicy Pogodnej zadecydował los

Dodano: 18 maja 2017

W środę (17 maja) odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulic: Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego. Obie ulice muszą zmienić swoją nazwę w związku z tzw. „dekomunizacją”. W toku głosowania ankietowego mieszkańcy obu ulic jako nową nazwę wybrali „Pogodną”. Ostatecznie mieszkańcy obu ulic zdecydowali, że o tym która z nich nosić będzie taką nazwę zdecyduje rzut monetą.

W trakcie spotkania zaproponowano mieszkańcom kilka wariantów rozwiązania tej sytuacji: ponowne głosowanie, przedłużenie jednej z ulic i zmiana jej numeracji, ustąpienie mieszkańców jednej z ulic lub po prostu losowanie.

Ostatecznie  – na wczorajszym spotkaniu, w którym uczestniczyło 5 mieszkańców z ulicy Tadeusza Paweckiego i 18 z ulicy Henryka Mereckiego, ustalono, żeby sprawę, która ulica będzie nosiła nazwę „Pogodna”, rozstrzygnąć w drodze losowania. W wyniku losowania – rzutu monetą – ustalono, że ulica Tadeusza Paweckiego będzie zmieniona na „Pogodną”.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy ulicy Henryka Mereckiego zdecydowali, że nie chcą by nową nazwę ponownie wybrać w drodze głosowania ankietowego. Jeden z mieszkańców ulicy Henryka Mereckiego zaproponował, aby tę ulicę nazwać „Zgodna”. Za przyjęciem zgłoszonej propozycji głosowało 14 osób z ulicy Henryka Mereckiego.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w trakcie wczorajszego spotkania

Ostatecznie oba projekty uchwał z powyższymi propozycjami trafią pod głosowanie Rady Miejskiej w Suwałkach jeszcze w maju. Jeżeli Radni przyjmą te nazwy to w maju zakończy się proces „tzw. „dekomunizacji” ulic w Suwałkach.

Przypomnijmy, że do tej pory swoją nazwę zmieniła ulica Buczka. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni, zgodnie z wolą mieszkańców, zdecydowali, że będzie ona nosić nazwę Raczkowska. W marcu ulica XXX-lecia PRL została ulicą Kawaleryjską. W drodze głosowania na nową nazwę ulicy 23 października wybraną ulicę „Filipowską”. Projekt Uchwały dot. tej ostatniej również będzie przedmiotem głosowania Radnych w maju.

Kategoria: Aktualności, Miejskie