ankieta-pomysl-na-suwalki'

Odchodzi na zasłużoną emeryturę

Dodano: 27 lipca 2017

Krystyna Jaśkiewicz, wieloletnia dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach przechodzi na emeryturę. W czwartek (27 lipca) ostatniego dnia swojej pracy zawodowej pożegnała się ze wszystkimi współpracownikami i pensjonariuszami DPS “Kalina” oraz władzami Miasta Suwałki: Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Suwałk i Zdzisławem Przełomcem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach.

– Odchodzę na emeryturę zostawiając wspaniałe zaplecze dla nowego dyrektora. Udało się nam stworzyć jeden z lepszych domów pomocy społecznej w całym kraju – mówiła dziś Krystyna Jaśkiewicz, która bardzo długo dziękowała współpracownikom oraz podopieczny domu, który jak mówiła jest jej całym życiem.

– Bez wątpienia była Pani osobą, która wprowadzała do DPSu niesamowity optymizm, radość i pozytywne emocje. Mam nadzieję, że tych uczuć nie zabraknie, kiedy już Pani tutaj nie będzie. Dziękuję za to, że tyle lat prowadziła Pani DPS Kalinę i dawała swoje wielkie serce ludziom, którzy korzystają z usług Kaliny – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Krystyna Jaśkiewicz Krystyna Jaśkiewicz od 1977 roku związana jest z sektorem społecznym. Zaczynała pracę jako pracownik socjalny i posiada 27 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym.

Krystyna Jaśkiewicz była przez 19 lat dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
i dzięki jej osobistemu zaangażowaniu jednostka obecnie jest jedną z wizytówek miasta oraz jedną
z najlepszych tego typu placówek w Polsce. Kontrole przeprowadzane w jednostce wykazywały prawidłowość jej funkcjonowania oraz stawianą na pierwszym miejscu troskę o dobro mieszkańca.

Regularnie pozyskiwała z różnych źródeł środki finansowe pozwalające na unowocześnienie sprzętu rehabilitacyjnego, jak również organizacje imprez kulturalnych mieszkańcom Domu. Mieszkańcy, pomimo podeszłego wieku i ciężkich schorzeń aktywnie włączają się w działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Suwałk. Niesłabnącą popularnością cieszą się organizowane Międzynarodowe Animacje Teatralne. Podczas XIII edycji w 2016 r. brali udział uczestnicy z 16 placówek (około 150 osób): domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z Kowna, Prienai i Marijampola na Litwie. Krystyna Jaśkiewicz była również inicjatorką organizacji Integracyjnego Biegu Ulicznego (w 2017 r. odbyła się XV edycja) oraz Spotkań Rodzinnych (w 2017 r. odbyła się XVI edycja) – imprez, które jednoczą środowisko Domu Pomocy oraz otwierają się na rodziny i mieszkańców miasta.

Dzięki staraniom Krystyny Jaśkiewicz w placówce został utworzony ośrodek wsparcia w postaci Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”.

 

Kategoria: Aktualności, Społeczne