Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że zobowiązany jest przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacje dotyczące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Miasto Suwałki w 2022 roku. Powyższe dane posłużą do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw, w związku z tym prosi się osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2022 roku, o zgłoszenie na piśmie ilości planowanej powierzchni uprawy, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r..

Brak zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy maku i konopi będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę z uwagi na brak ujęcia jej w wykazie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego.