Ogłoszenie

Dodano: 28 kwietnia 2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10  § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  zawiadamia się, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie lotniska w Suwałkach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B na działce nr geod. 54/4, obręb nr 0045 Zielone Kamedulskie  w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.    

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki    

 

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Ogłoszenia