Ogłoszenie

Dodano: 17 maja 2017

Decyzja

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 8a ust. 7, art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016r. poz. 703), po rozpatrzeniu wniosku Sołtysa Dubowo I, Zdzisława Wasilewskiego w sprawie ustalenia: nieruchomości, które stanowią wspólnotę gruntową; uprawnionych osób do udziału we wspólnocie gruntowej wraz z wykazem obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych; Wsi Dubowo I

Orzekam:

o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wsi Dubowo I

UZASADNIENIE

Kategoria: Aktualności, Miejskie