Ogłoszenie

Dodano: 8 marca 2018

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „VI GRA MIEJSKA – Kamienie rzucane na szaniec” zgłoszona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką, u. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.Załączniki do zaczytania z BIP (lub w załączeniu):

http://bip.um.suwalki.pl/organizacje_pozarzadowe_sek/OP_ogloszenia_sek/ogloszenie–oferta-realizacji-zadania-publicznego-pn-vi-gra-miejska–kamienie-rzucane-na-szaniec-3.html

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia