Ogłoszenie

Dodano: 13 marca 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 12.03.2018 r. do 03.04.2018r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki i Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, bezprzetargowej oraz zamiany (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 92/2018, Nr 93/2018 i Nr 94/2018 z dnia 12 marca 2018 roku).

 

 

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia