Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

Dodano: 14 lutego 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE w trybie pozakonkursowym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Tutaj znajdują się:
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Oferta realizacji zadania publicznego pn. POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe