Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

Dodano: 28 lutego 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. Doposażenie Sali Dzieciom Do Spędzania Czasu Wolnego Oraz Rozwijania Swoich Zainteresowań, w trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tutaj znajdują się:
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Doposażenie Sali Dzieciom Do Spędzania Czasu Wolnego Oraz Rozwijania Swoich Zainteresowań.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe