Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodano: 12 lipca 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „XIV Międzynarodowe Animacje Teatralne”, zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Tutaj znajdują się:
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „XIV Międzynarodowe Animacje Teatralne”, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert;
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „XIV Międzynarodowe Animacje Teatralne”, zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe