Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodano: 12 lipca 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu”, zgłoszona przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Tutaj znajdują się:
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu”, zgłoszonej przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert; 
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu”, zgłoszona przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar” w Suwałkach. 

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe