Ogłoszenie – wykazy nieruchomości

Dodano: 4 stycznia 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.01.2018 r. do 25.01.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 4/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku). Dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki na rzecz Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Zarządzenie Nr 04/ 2018 z dnia 2018-01-04 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z bonifikatą

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.01.2018 r. do 25.01.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, przeznaczonej do zamiany (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 5/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku). Dotyczy zbycia w drodze zamiany działki położonej w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego.

Zarządzenie Nr 05/ 2018 z dnia 2018-01-04 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

 

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia