ankieta-pomysl-na-suwalki'

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.

Dodano: 1 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 385/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.  

Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 385/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r. 

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe