Otwarty konkurs ofert zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r.

Dodano: 8 czerwca 2018

Do 29 czerwca można składać oferty realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w otwartym konkursie ofert zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 196/ 2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Oferty należy składać wyłącznie w systemie elektronicznym Witkac.pl. W wersji papierowej, najpóźniej do 2 lipca 2018 r. należy złożyć tylko Oświadczenia do oferty.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe