Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 8 marca 2018

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „VI GRA MIEJSKA – Kamienie rzucane na szaniec” zgłoszona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką, u. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Czytaj dalej »

Zasady naboru do przedszkoli
Zasady naboru do przedszkoli
Dodano: 5 marca 2018

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2018/2019

Czytaj dalej »

Konsultacje z SRDPP projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki
Konsultacje z SRDPP projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki
Dodano: 2 marca 2018

Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki. 

Czytaj dalej »

Zgłoś się do projektu
Zgłoś się do projektu
Dodano: 1 marca 2018

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach od 1 stycznia 2018 roku realizuje projekt „Aktywna integracja szansą na przyszłość. Obecnie prowadzi nabór do projektu. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkujących powiaty:  m. Suwałki , suwalski, augustowski i sejneński.

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na  wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dodano: 27 lutego 2018

Do 20 marca 2018 roku można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 27 lutego 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Suwałki,  przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r.  

Czytaj dalej »

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych – harmonogram i zasady
Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych – harmonogram i zasady
Dodano: 26 lutego 2018

Miasto Suwałki podaje do wiadomości harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje na ten temat. Wśród nich terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2018/2019, kryteria […]

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku
Dodano: 23 lutego 2018

Do 31 marca 2018 r., do 30 czerwca 2018 r. oraz do 30 września 2018 r. można składać oferty w trzech naborach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku. 

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej
Dodano: 23 lutego 2018

Do 19 marca 2018 r. można zgłaszać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej – wydarzenia aktywizującego i […]

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie rewitalizacji w 2018 r.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie rewitalizacji w 2018 r.
Dodano: 23 lutego 2018

Do 31 marca 2018 r. można składać oferty w w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie rewitalizacji w 2018 r. Konkurs ma na celu wspieranie zintegrowanych i kompleksowych działań integracyjnych, międzypokoleniowych i aktywizujących, wspomagających proces rewitalizacji na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacyjnym Miasta Suwałki na lata 2017-2023. 

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube