Pieniądze na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Dodano: 10 stycznia 2018

Suwalskie szkoły otrzymały środki finansowe przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2161) siedem gabinetów profilaktyki zdrowotnej w suwalskich szkołach zostało doposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną, tj.:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach,
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach,
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

 

Ww. szkoły otrzymały dotację celową na łączna kwotę 46.824,83 .

Kategoria: Aktualności, Miejskie