Podziękowanie przedsiębiorcom

Dodano: 12 grudnia 2017

Przedsiębiorcom wspierającym Program Suwalska Rodzina Plus podziękował Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Specjalne spotkanie w tej sprawie odbyło się we wtorek (12.12) w Urzędzie Miejskim. Przedstawiciele przedsiębiorstw oferujących posiadaczom karty ,,Suwalska Rodzina Plus” zniżki otrzymali listy gratulacyjne i statuetki.

Program Suwalska Rodzina Plus został przyjęty uchwałą nr XXXVI/375/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z 24 kwietnia 2013 roku, a swoje funkcjonowanie rozpoczął 1 września tego roku. Zniżki w ramach programu dotyczą rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

Karta ,,Suwalskiej Rodziny Plus” została utworzona w celu m.in. zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz poprawy warunków życia tych rodzin. Program zwiększa rodzinom wielodzietnym dostępność do dóbr kultury, sportu i rekreacji oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Suwałk oraz 34 przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu. Ci udzielają posiadaczom karty zniżek od 1,5% do 30% na swoje towary i usługi.

Jesteśmy tu dziś aby Państwu podziękowaćmówił podczas spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Ale również dziś chciałbym powiedzieć Państwu o nowym Programie, który mamy zamiar wprowadzić w życie w przyszłym roku. Mowa o Karcie Mieszkańca. Karta ta będzie uprawniała do pewnych przywilejów. Już w tej chwili poczyniliśmy kroki do wprowadzenia tego programu. Mianowicie zwolniliśmy rodziców z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach od nowego roku. Zarówno zwolnienie z opłaty, jak i w przyszłości korzystanie ze zniżek w ramach Karty Mieszkańca, odbywać się będzie pod jednym warunkiem – trzeba mieszkać w Suwałkach i tu odprowadzać podatki. Natomiast Ci, którzy korzystają z miejskiej oferty, a nie odprowadzają tu podatków, będą musieli płacić trochę więcej. Ostateczna decyzja w sprawie Karty Mieszkańca będzie należała do Rady Miejskiej. My planujemy uruchomienie Karty Mieszkańca, Karty Niepełnosprawnych, Karty Rodziny Wielodzietnej i Karty Seniorów – tłumaczył Prezydent.

 

Lista przedsiębiorców wspierających program Suwalska ,,Rodzina Plus”

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne