ankieta-pomysl-na-suwalki'

Prezydent z absolutorium za 2016 rok

Dodano: 28 czerwca 2017

Podczas środowej (28.06) sesji Rady Miejskiej, radni większością głosów 13 za, przy 8 głosach wstrzymujących się zdecydowali, że Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk otrzymał absolutorium za rok 2016. Realizacja budżetu za ubiegły rok została oceniona pozytywnie przez Komisje merytoryczne Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet za 2016 rok to 370 mln zł dochodów, 367 mln zł wydatków, inwestycje warte ponad 44 mln zł.

– Wykonanie budżetu w 2016 roku oceniam bardzo dobrze. Podobnie jak w poprzednich latach mamy nadwyżkę dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami. Dziękuję moim pracownikom, wszystkim naczelnikom i kierownikom wydziałów za wspólną pracę na rzecz wykonania planu finansowego miasta –– mówił przed głosowaniem radnych Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Proszę tym samym Szanowną Radę o udzielenie mi absolutorium – dodał Prezydent.

Po przedstawieniu opinii przewodniczących klubów Łączą nas Suwałki i Bloku Samorządowego oraz ugrupowań Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej zasiadających w suwalskiej Radzie Miejskiej Radni zdecydowali stosunkiem głosów 13 za, przy 8 wstrzymujących się o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Suwałk.

Prezentujemy najważniejsze dane z wykonania budżetu miasta Suwałk za 2016 rok.

Budżet miasta Suwałk na 2016 rok przewidywał:

1) dochody w kwocie: 370 mln zł, w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie: 360 mln zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie: 10 mln zł;

2) wydatki w kwocie: 367 mln zł, w tym:

 1. a) wydatki bieżące w kwocie: 323 mln zł,
 2. b) wydatki majątkowe w kwocie: 44 mln zł;

Uchwały podejmowane w trakcie 2016 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 369 mln zł, w tym bieżących 359 mln zł i majątkowych 10 mln zł, a plan wydatków 376 mln zł, w tym bieżących 330 mln zł i majątkowych 46 mln zł.

Ostatecznie realizacja budżetu miasta w 2016 r. przebiegła w miarę korzystnie. Dochody ogółem wykonano w kwocie 370 mln zł, a wydatki w kwocie 367 mln zł.

Struktura budżetu, tak jak w latach poprzednich, wykazuje się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej gospodarki światowej miała również widoczny wpływ na wyniki gospodarcze przedsiębiorców oraz mieszkańców Suwałk, co miało swój wyraz we wzroście dochodów własnych naszego miasta. Pozwoliło to na zabezpieczenie wszystkich niezbędnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem miasta oraz na stopniowy wzrost wydatków majątkowych będących narzędziem zwiększenia atrakcyjności Suwałk, przede wszystkim dla naszych mieszkańców a także gości i podmiotów zewnętrznych.

Najważniejsze wydatki inwestycje roku 2016 dotyczą zadań:

 1. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach – etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)  – 3 701 319 zł
 2. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10  – 2 959 357 zł
 3. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach – 2 480 871 zł
 4. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej – 2 472 331 zł
 5. Modernizacja żłobka przy ulicy Kamedulskiej – 2 257 033 zł
 6. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach – 2 060 736
 7. Budowa ulic: Ełckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej – 1 798 486 zł
 8. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach – 1 705 048 zł
 9. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą – I etap (ul. Bakałarzewska – W. Polskiego) – 1 574 418 zł
 10. Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A – 1 106 785 zł
 11. Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami – 1 000 534 zł

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2016 r. wyniosło 134 mln zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dołączamy również fragment prezentacji Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk, którą przedstawił przed głosowaniem radnych nad udzieleniem absolutorium.

 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Kulturalne, Miejskie, Społeczne, Sport