ankieta-pomysl-na-suwalki'

Przedszkola za darmo

Dodano: 22 września 2017

We wrześniu 2017 r. 204 rodziców skorzystało ze zwolnienia z opłaty za przedszkola. Taka możliwość istnieje dzięki Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach, która określa w jakich przypadkach rodzice mogą skorzystać z takiej formy wsparcia.

Od 1 września 2017 r. zgodnie z § 4 ust. 7 uchwałą nr XXIX/348/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci w wieku do lat 5, rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli, którzy spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

1) oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie ukończyło 35 roku życia;

2) są mieszkańcami Miasta Suwałk;

3) odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk

są zwolnieni z opłaty za świadczenia wykraczające ponad pięciogodzinną bezpłatną podstawę programową (1 zł za każdą godzinę ponad bezpłatną podstawę programową).

Podstawą zwolnienia z opłat jest złożenie dyrektorowi:

1) oświadczenia o dacie urodzenia rodziców/opiekunów prawnych;

2) oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Suwałk;

3) kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

We wrześniu 2017 r. 204 rodziców/opiekunów prawnych spełniających powyższe kryteria,  skorzystało ze zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające poza bezpłatną podstawę programową.

Zwolnieniu nie podlega opłata za stawkę żywieniową, która obecnie wynosi 7 zł dziennie.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne