Raport o stanie miasta

Dodano: 12 września 2017

Właśnie został zakończony i opublikowany kolejny Raport o stanie miasta Suwałki, który suwalski Urząd Miejski przygotowuje od 2009 roku. Tym razem mieszkańcy Suwałk oraz wszystkie inne zainteresowane osoby mogą zapoznać się z danymi za poprzedni rok.

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt przekazać Państwu ósmy Raport o stanie miasta. To publikacja, która w kompleksowy sposób pokazuje najważniejsze dziedziny życia Suwałk: społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem według stanu na koniec 2016 roku.

Rok 2016 upłynął przede wszystkim pod znakiem finalnych, jednak bardzo intensywnych rozmów dotyczących jednej z najważniejszych inwestycji dla naszego miasta – obwodnicy Suwałk. Pokłosiem tych ustaleń było podpisanie w styczniu 2017 roku przez Wojewodę Podlaskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie prawie 13 kilometrowej obwodnicy miasta. Już kilka dni później na plac budowy weszli pracownicy firmy Budimex, która za prawie 300 mln zł wybuduje tę drogę. Obwodnica ma być gotowa do kwietnia 2019 roku.

Poza tym, rok 2016, był też czasem kiedy pracowaliśmy nad kompleksową ofertą miasta skierowaną do młodych ludzi. Wszystko po to aby zachęcić ich do pozostania w Suwałkach. Takimi działaniami były m.in. budowa pierwszego bloku Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS czy podjęcie rozmów dotyczących programu Mieszkanie Plus. Już w 2017 roku, podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie, w którym znalazł się zapis o planach wybudowania w mieście
50 mieszkań na wynajem.

Stawialiśmy też na młodych, kreatywnych. Odbyły się pierwsze edycje konkursów skierowanych do studentów i potencjalnych przedsiębiorców – konkurs na pracę dyplomową dotyczącą miasta i bizneSówki.

Także w 2016 roku do życia została powołana Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki. To głos doradczy. Swoich reprezentantów w gremium ma każda z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

Godne, przyjazne życie w mieście to przede wszystkim możliwość zatrudnienia. W 2016 roku funkcjonująca już w mieście firma Forte zaprezentowała projekt rozbudowy swojego przedsiębiorstwa. W suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstaje zakład, który do 2019 roku zatrudni ponad 1000 osób.

Kompleksowe wsparcie mieszkańców przejawiło się również w inwestycjach związanych z oświatą. Powstał nowy żłobek przy ul. Kamedulskiej 3, w którym właściwą opiekę ma prawie 100 najmłodszych suwalczan. Natomiast dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół Technicznych przeszły termomodernizację.

Inwestowaliśmy też w ochronę środowiska. Po raz pierwszy przekazaliśmy prawie 60 mieszkańcom dotacje na wymianę źródeł ogrzewania, na łączną kwotę 150 tys. zł.

Miasto przyjazne mieszkańcom to też bogata oferta kulturalna i sportowa. W 2016 roku Suwałki zajęły 3 miejsce, według Pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota”, wśród miast na prawach powiatu w zestawieniu wydatków na kulturę per capita w latach 2010-2014. W kwestii sportu jednym z największych wydarzeń z tej dziedziny było zorganizowanie na nowym stadionie lekkoatletycznym 70. Mistrzostw Polski LA Juniorów.

Znaczącym wydarzeniem 2016 roku był przyjazd do Suwałk urodzonego w mieście Andrzeja Wajdy. Ostatnia wizyta odbyła się w ramach obchodów 90-tych urodzin artysty. Reżyser odszedł od nas 9 października 2016 roku.

Rok 2016 był też Rokiem Czarnej Hańczy. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń promujących rzekę, a w ogólnopolskim, internetowym konkursie Klubu Gaja nasza rzeka została wybrana Rzeką Roku.

Przed nami, jak zawsze, bardzo wiele pracy. Mam jednak przekonanie, że kierunek zmian, które sukcesywnie wprowadzamy od kilku lat, jest właściwy, co potwierdzają głosy Państwa – mieszkańców Suwałk.

Z poważaniem

Czesław Renkiewicz

Prezydent Miasta Suwałk

 

Raport o stanie miasta Suwałki za 2016 rok to 6 rozdziałów podzielonych na różne podkategorie, 128 stron, kilkadziesiąt najnowszych zdjęć oraz dużo danych liczbowych.

Z dokumentem można zapoznać się pod tym adresem.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie